Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1 Dienstverlening IN-VORM

IN-VORM stelt aan de cliënt de voor het aangeduide abonnement benodigde ruimte en apparatuur ter beschikking tijdens de duur van het abonnement en tijdens de openingstijden van In-Vorm en reserveert in het kader van het afgesproken programma de betreffende tijd en benodigde apparatuur.

Art.2 Betalingsverplichting van de cliënt

Betaling geschiedt door de cliënt voor of op de genoemde aanvangsdatum van het abonnement.

Art.3 Verklaring van de cliënt

De cliënt verklaart dat zijn/haar gezondheid het toelaat om de betreffende prestaties van het gekozen abonnement uit te voeren. Indien er veranderingen optreden in de gezondheid van de cliënt dan zal hij/zij dat per direct doorgeven aan IN-VORM.

Art.4 Uitsluiting van verantwoordelijkheid

IN-VORM is niet verantwoordelijk voor ongevallen en het verlies van meegebrachte voorwerpen. Sporten doe je op eigen risico. IN-VORM is uiteraard wel verzekerd voor ongevallen veroorzaakt door de accommodatie. In tegenstelling tot letsels opgelopen tijdens de wedstrijd vallen letsels opgelopen in een fitnesscentrum wel onder de kleine risico’s bij je mutualiteit of onder een hospitalisatieverzekering.

Art.5 Ongeldigheid van mondelinge nevenafspraken

Mondelinge aanvullende overeenkomsten worden niet afgesproken, ze zijn niet geldig zonder schriftelijke bevestiging van Tinne Sprangers.

Art.6 Gedragscode

De cliënt zal zich ten allen tijde onthouden van elk storend gedrag, in woorden of in daden tov het personeel van IN-VORM én tov de andere cliënten van IN-VORM. Herhaaldelijk storend gedrag geeft IN-VORM onherroepelijk het recht om een einde te stellen aan deze overeenkomst.